?>

Условия за Ползване

Условия за ползване на сайта valea.bg:

1. Използането на valea.bg означава че Вие сте съгласен и приемате условията за ползването на сайта.

2. Правата върху цялото съдържание на valea.bg като:

  • снимков материал
  • модели
  • приложения
  • текст
  • графики
  • ресурси
  • данни
  • информация

и др. са ексклузивна собственост на "ВАЛЕА БГ10" EООД , както и на нашите съконтрагенти. Kопирането и използването им без предварителното одобрение, и извън изрично посочените от "ВАЛЕА БГ10" EООД случаи , води до приложение на Закона за авторското право и сродните му права- чл.93е, ал.3 във вр. с чл.94. Това включва завеждането на Граждански иск срещу нарушителите, както и спиране на съответният уеб сайт на нарушителя като предварителна обезпечителна мярка.

3. valea.bg си запазва правото, във всеки един момент, да променя условията за ползване на сайта и те стават валидни с тяхното публикуване.

4. valea.bg си запазва правото да премества, изтрива, добавя и сменя всички елементи, който са част от структурата на сайта valea.bg.

5. Предложения, идеи и др. изпратени от потребител/и на valea.bg. стават автоматично собственост на "ВАЛЕА БГ10" EООД и компанията не дължи обещетение или каквато и да е друга форма на компенсация за ползването им на valea.bg.

6. С регистрация на потребителски акаунт и/или извършването на покупка, потребителите на valea.bg се съгласяват да получават електронни писма с цел информиране относно промени, нови продукти и предложения както и за текущи промоциии.

7. valea.bg предлага продуктите си с действителните им цветове. При проблеми с точното им изображение, моля променете настройките на монитора си, valea.bg не носи отговорност, ако Вашият монитор не изобразява точните цветове.

8. При покупка на стока от valea.bg, "ВАЛЕА БГ10" EООД поема отговорността за доставка на стоката на цената, качеството, вида, материята и бройката упомената при поръчката от Купувача, като Купувачът е длъжен да заплати стоката след доставката, ако е с наложен платеж, и предварително, с неговото изрично съгласие, чрез приемане на настоящите условия при разплащане по банков път.

9. Всяка поръчка от страна на Купувач в електронен магазин valea.bg има силата на договор за покупко-продажба между двете страни, като извършването на заявката има силата на волеизявление от страна на Купувача за сключването на договора. Купувачът може да направи корекция в заявката си преди и след нейното депозирането като информира "ВАЛЕА БГ10" EООД за това на посочените електронни адреси и телефони в графа „Контакти”. Всяка заявка се извършва на български език.

10. Купувачът има правото на достъп до своята заявка/договор, която/който ще му бъде предоставена при поискване. Преди изпращането всяка заявка се потвърждава в телефонен разговор на посоченият от Купувача номер за обратна връзка.

11. Всички цени са с включено ДДС.

12. За допълнителни въпроси неуредени в глава „Условия за ползване” се прилага Българското законодателство.